Z Domaše budú vypúšťať opäť menej vody

Piatok, 30 November 2012
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 

Hladina vodnej nádrže Veľká Domaša na východe Slovenska v dôsledku nedostatku zrážok v tomto roku spôsobuje starosti samosprávam, podnikateľským subjektom i vodohospodárom.

Prednosta Krajského úradu životného prostredia Miroslav Benko pre TASR uviedol, že napriek doteraz prijatým opatreniam sa nepodarilo dosiahnuť výšku hladiny na požadovanú úroveň.


"Momentálne hladina Domaše dosahuje niečo vyše 152 metrov nad morom. Keďže nedosiahla stanovených 155 m.n.m, od 1. decembra sa začne z vodnej nádrže vypúšťať menej vody. Podľa dohodnutého harmonogramu to bude 2,5 metra kubického za sekundu", konštatoval Benko.


Doplnil, že ak nedôjde k výrazným meteorologickým zmenám tento stav by mal potrvať do konca marca budúceho roka. Vysvetlil, že vypúšťanie menšieho objemu vody sa už realizovať nedá, nakoľko by to mohlo negatívne ovplyvniť nielen dodávky vody pre podniky, ale aj životné prostredie.


Podľa Benka za posledné desaťročie bola najnižšia hladina Domaše na jar v roku 2004, keď sa vraj nedostala ani na úroveň 150 metrov nad morom.


Pod nepriaznivý stav hladiny Domaše sa podpísali malé zrážky a vysoké teploty, čo výrazne ovplyvnilo aj cestovný ruch v oblasti. Podnikatelia hovoria o približne 50-percentnom poklese návštevníkov.


Pod dohode Ministerstva životného prostredia SR s obcami a vodohospodármi vstúpil 1. októbra tohto roku do platnosti dodatok k manipulačnému poriadku. Ten stanovuje, aké maximálne objemy sa budú môcť vypúšťať v prípade, že sa nepodarí vodnú nádrž naplniť tak, aby hladina dosiahla požadovanú nadmorskú výšku.