O obci Turany nad Ondavou

Obec Turany patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okres Stropkov, región Horný Zemplín. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 385, z toho je v predproduktívnom veku 15%, v produktívnom 65% a v poproduktívnom veku 20%.  Starostom obce je Viera Pundžáková.
Čítajte viac...

Obecné symboly

Symboly obce Turany nad Ondavou erb, vlajka a pečať, sú po schválení zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky. Obecné symboly boli posvätené pri príležitosti 440. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Čítajte viac...

História obce

Názov obce  je doložený z roku 1567 ako Turan, neskôr ako Turany (1569), Turanye (1773), Turany (1808), Turiany (1920), Turany nad Ondavou (1948); po maďarsky Turany, Zemplénturány.
Obec patrila panstvu Stropkov, od 18. storočia rodine Jekelfalussyovcov, Horváthovcov, Sennyeyovcov. V roku 1569 mala 13 port, v roku 1715 mala 7 obývaných a 7 opustených domácností, v roku 1787 mala obec 44 domov a 302 obyvateľov, v roku 1828 mala 40 domov a 300 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom.
Čítajte viac...